[1]
Ventura Ferrero, J.M. 2023. Lluís González Vaqué, <i>in memoriam</i>. TECA: Tecnologia i Ciència dels Aliments. 22, (Dec. 2023), 36. DOI:https://doi.org/10.2436/20.2005.01.127.