Elena, Martin, Doctorand en comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona