Jordi Port Tarrés, Jordi Port Tarrés, Universitat de Girona