Widlak, Ewa, Doctoranda en comunicació política a la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona