Larrègola i Bonastre, Gemma. “Quan Els Programes De Televisió són Estimulants. INPUT’99, La conferència Mundial De Televisió Pública”. Comunicació. Revista de recerca i d’anàlisi 12 (March 22, 2001): 147–154. Accessed July 15, 2024. https://revistes.iec.cat/index.php/TC/article/view/359.001.