Berrio, J. “Per a Una Teoria De La Comunicació Fonamentada sociològicament (DOI: 10.2436/20.3008.01.87)”. Comunicació. Revista De Recerca I d’anàlisi, vol. 28, no. 2, Dec. 2011, p. 109, https://revistes.iec.cat/index.php/TC/article/view/54805.