Callejo, J., and C. Fernández. “<i>Blockchain</i>: La Recomposició d’enllaços Entre Periodisme I audiència”. Comunicació. Revista De Recerca I d’anàlisi, vol. 39, no. 1, May 2022, pp. 81-100, https://revistes.iec.cat/index.php/TC/article/view/149993.