[1]
R. Gondomar i Miñana, “Aportacions metodològiques al disseny de les coses des del pragmatisme”, Comunicació, vol. 31, no. 1, pp. 89–110, May 2014.