[1]
L. Pontes Pinto, “Una mirada alternativa? Les dones migrades en els programes sobre migracions de TV3”, Comunicació, vol. 30, no. 1, pp. 169–192, May 2013.