[1]
G. Peralta Ruiz, “Les capçaleres de La Campana de Gràcia : símbols i iconografia”, Comunicació, vol. 29, no. 2, pp. 69–86, Nov. 2012.