[1]
F. Espinet i Burunat, “Algunes idees sobre la irresistible ascensió de l’oralitat radiofònica”, Comunicació, vol. 8, pp. 47–51, Jan. 2003.