[1]
M. Murciano Martínez, “Les polítiques públiques d comunicació a Europa. Una anàlisi des de la perspectiva dels macroespais regionals”, Comunicació, vol. 8, pp. 243–259, Jan. 2003.