[1]
J. Guillamet i Lloveras, “El segon Brusi, la propietat del Diario de Barcelona i l’aparició d’El telégrafo”, Comunicació, vol. 8, pp. 153–168, Jan. 2003.