[1]
A. Mercader i Capellà, “Realitat virtual i cinema”, Comunicació, vol. 7, pp. 61–67, Oct. 1998.