[1]
J. M. Figueres i Artigues, “Paper groc, revista hemerogràfica personal de Joan Crexell”, Comunicació, vol. 6, pp. 101–111, Jul. 2002.