[1]
A. Mercader i Capellà, “Simulacions i ‘realitats virtuals’ en els mitjans de comunicació”, Comunicació, vol. 6, pp. 65–68, Jul. 2002.