[1]
J. Berrio, “Per a una teoria de la comunicació fonamentada sociològicament (DOI: 10.2436/20.3008.01.87)”, Comunicació, vol. 28, no. 2, p. 109, Dec. 2011.