[1]
T. Aira Foix, “Nous professionals. La indústria de l’spinning i els spincidents (DOI: 10.2436/20.3008.01.86)”, Comunicació, vol. 28, no. 2, p. 91, Dec. 2011.