[1]
J. Guillamet i Lloveras, “Ètica, periodisme i comunicació”, Comunicació, vol. 5, pp. 169–178, Oct. 1998.