[1]
. ., “Abstracts”, Comunicació, vol. 5, pp. 185–197, Jan. 2006.