[1]
J. Llimargas i Marsal, “La difusió de notícies a la Catalunya del final del segle XVIII (1789-1799)”, Comunicació, vol. 4, pp. 145–157, Oct. 1998.