[1]
J. M. Casasús i Guri, “Les aportacions de Joan Fuster al periodisme”, Comunicació, vol. 4, pp. 27–29, Oct. 1998.