[1]
J. Nieto i Trullàs, “La televisió interactiva, un nou sistema de comunicació”, Comunicació, vol. 3, pp. 97–106, Jan. 2006.