[1]
J. M. Cadena i Catalán, “Publicacions satíriques esporàdiques”, Comunicació, vol. 3, pp. 55–59, Oct. 1998.