[1]
F. Escribano, “Ciutadans-espectadors: el futur de la televisió pública al segle XXI”, Comunicació, vol. 26, pp. 125–130, Jun. 2010.