[1]
R. Girona i Duran, “/i>”;, Comunicació, vol. 26, pp. 51–59, Jun. 2010.