[1]
C. José i Solsona, “Subvencions cinematogràfiques a Catalunya”, Comunicació, vol. 5, pp. 55–78, Oct. 1998.