[1]
M. Jiménez, “Publicitat i trastorns del comportament alimentari preadolescent : la interiorització de l’anorèxia i la bulímia com a models de vida, a través del discurs publicitari”, Comunicació, vol. 23, pp. 75–89, Oct. 2008.