[1]
F. Canosa Farran, “El Somni d’una societat i d’un periodisme. La televisió de paper (1931- 1936)”, Comunicació, vol. 21, pp. 83–92, Feb. 2007.