[1]
J. A. García Galindo and J. Guillamet i Lloveras, “Clausura del Congrés”, Comunicació, vol. 20, pp. 149–150, Jan. 2006.