[1]
F. Espinet i Burunat, E. Marín i Otto, J. M. Tresserras i Gaju, and J. L. Gómez i Mompart, “Propostes de treball en història de la comunicació social”, Comunicació, vol. 2, pp. 41–43, Oct. 1998.