[1]
J. L. Gómez i Mompart, “Manuel Vázquez Montalbán: periodista d’interpretació, comunicòleg d’excepció”, Comunicació, vol. 19, pp. 47–54, Jan. 2006.