[1]
J. J. Bas i Portero, J. Solves i Almela, J. Pérez Llavador, and J. Reig i Cruañes, “Una aproximació a l’espai públic mundial”, Comunicació, vol. 17, pp. 61–120, Jun. 2003.