[1]
A. Mercader i Capellà, “Mitjans tecnològics que provoquen i aboquen?”, Comunicació, vol. 17, pp. 43–48, Jun. 2003.