[1]
. ., “Abstracts”, Comunicació, vol. 17, pp. 143–146, Jan. 2006.