[1]
L. Costa i Fernández, “Història i Comunicació”, Comunicació, vol. 16, pp. 29–34, Sep. 2002.