[1]
M. Palencia-Lefter i Ors, “El fundraising com a tècnica de relacions públiques en el context de les fundacions”, Comunicació, vol. 15, pp. 99–106, May 2002.