[1]
Àngels Álvarez Villa, “El discurs en el magazín radiofònic: modalitats enunciatives i valors en la representació de l’esport. Anàlisi dels magazins esportius Supergarcía, El larguero, El penalty i Radiogaceta de los deportes”, Comunicació, vol. 15, pp. 83–97, May 2002.