[1]
A. Mercader i Capellà, “Comunicació: L’escriptori multimèdia i la informació en línia. Eines per al replantejament de la docència d’introducció a l’art contemporani (Segona edició: anotacions i consideracions)”, Comunicació, pp. 107–112, Jun. 2001.