[1]
J. Nadal i Farreras, “La Ciutat de Girona i la Societat Catalana de Comunicació”, Comunicació, pp. 37–39, Oct. 2004.