[1]
. ., “Les Autoritats de la informació”, Comunicació, vol. 8, pp. 85–90, Apr. 2011.