[1]
G. Larrègola i Bonastre, “Quan els programes de televisió són estimulants. INPUT’99, la conferència mundial de televisió pública”, Comunicació, vol. 12, pp. 147–154, Mar. 2001.