[1]
L. Llamero Llamero, “Hipertextualitat, context i temps són factors clau de construcció de credibilitat i autoritat cognitiva a Internet”, Comunicació, vol. 28, no. 1, pp. 105–125, Jun. 2011.