[1]
F. Espinet i Burunat, “La parròquia, escenari de comunicació tradicional (La visió de l’església, segons el corpus 1997 del Fons d’egodocuments del Departament d’Història Moderna i Contemporània de la UAB)”, Comunicació, vol. 10, pp. 143–154, Mar. 2001.