[1]
B. López López, “La descentralització dels sistemes televisius als cinc grans estats de l’Europa Occidental: Alemanya, França, Espanya, Itàlia i Regne Unit (1945-1996). Televisió a les regions i dimensions política i cultural-lingüística: passat, present i prospectiva”, Comunicació, vol. 10, pp. 89–100, Mar. 2001.