[1]
D. Tena Parera, “Estat estètic, una nova proposta metodològica al voltant de la investigació científica sobre els mitjans impresos”, Comunicació, vol. 10, pp. 73–80, Mar. 2001.