[1]
J. M. Casasús i Guri, “Els Primers textos sobre teoria del periodisme”, Comunicació, vol. 1, pp. 17–23, Oct. 1998.