[1]
E. Couchot, “La Imatge numèrica, un nou ordre visual”, Comunicació, vol. 1, p. 65, Oct. 1998.