[1]
A. Mercader i Capellà, “L’Artificialitat natural”, Comunicació, vol. 1, pp. 51–52, Oct. 1998.