[1]
F. Guerrero-Solé, “La Transformació del sistema televisiu a la Rússia postsoviètica : vint anys de lluita per l’hegemonia mediàtica”, Comunicació, vol. 27, pp. 43–61, Dec. 2010.